کانون وکلای دادگستری خوزستان اسامی 100 نفر پذیرفته شده ی نهایی این کانون را اعلام کرد، همچنین در این اطلاعیه تاریخ و ترتیب مقرر برای ثبت نام پذیرفته شدگان نیز اعلام شده است

برای دیدن اطلاعیه کانون وکلای خوزستان به ادامه ی نوشته بروید:

اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون کارآموزي وکالت سال 1391
کانون وکلاي دادگستري خوزستان


(( جدول زمان بندي ثبت نام و مدارک مورد نياز ))
تذکرات :
1 – به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون ورودي سال 1391 کانون وکلاي دادگستري خوزستان که به نتايج آزمون اعتراض دارند مي رساند که اعتراض به صورت حضوري و مهلت اعتراض از تاريخ 11/10/91بمدت پنج روز مي باشد . به اعتراض هاي واصله بعد از مدت مذکور ترتيب اثر داده نخواهد شد .
2 – با توجه به اينکه مبناي تعيين محل اشتغال به وکالت بر اساس رتبه داوطلب تعيين مي گردد ، چنانچه داوطلب در تاريخ و ساعت مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننمايد ، مسئوليت تماما متوجه شخص داوطلب مي باشد .
3 – چنانچه قبول شدگان در روزهاي تعيين شده ، مدارک درخواستي را همراه نداشته باشند ، از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد .
4– پذيرفته شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود به دادگستري يا دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند .
5 – حضور شخص پذيرفته شده در روزهاي تعيين شده الزامي است .

بموجب تصميم مورخ 10/10/1391هيئت مديره کانون وکلاي خوزستان ، اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون کارآموزي وکالت سال 1391بشرح ذيل اعلام مي گردد :

 

رديف نام خانوادگي نام شناسنامه سال تولد سهميه
1 هژبري فرانک 2380349134 56 آزاد
2 نصرآزاد حسين 611 49 آزاد
3 دشتيان عبدالخالق 742 57 آزاد
4 عباسي آيت 414 60 آزاد
5 غلامزاده علي حسين 188 56 آزاد
6 عسکري سروستاني مريم 572 53 آزاد
7 هژبري مجيد 7061 67 آزاد
8 جليلي سه بردان مهرين 2846 63 آزاد
9 عدل علي 149 51 آزاد
10 آلبوغبيش ابراهيم 62 64 آزاد
11 شير علي غلامرضا 168 51 آزاد
12 مير سالاري اختر 15152 67 آزاد
13 طاهري نسب فضل الله 4240320410 66 آزاد
14 يوسفي منش سعيد 1156 61 آزاد
15 اعصامي باوي زهرا 2650 62 آزاد
16 منجزي ويسي زهره 3753 67 آزاد
17 معتبر زاده محمد قاسم 2391 64 آزاد
18 هوشيار زاده الناز 1740001893 67 آزاد
19 فولادي غلامرضا 98 56 آزاد
20 رحيمي سعيده 2901 58 آزاد
21 حلاجاني حسن علي 4073 65 آزاد
22 احسان دوست محمد حسن 9601 66 آزاد
23 الهياري الهام 70 66 آزاد
24 جمشيدوند سعيد 287 55 آزاد
25 کوچک نژاد عطا 2185 64 آزاد
26 ثامري اياد 83 64 آزاد
27 سواعد عبدالله 14559 60 آزاد
28 اسدي اعظم 781 60 آزاد
29 انصاري مطلق عباس 904 64 آزاد
30 فريدوني مهرناز 7390 66 آزاد
31 جعفري نژاد محمد رضا 2640 65 آزاد
32 پارسايان اصغر 40 60 آزاد
33 سلطانيان فلاحيه طاهر 323 64 آزاد
34 احيا عليرضا 33766 56 آزاد
35 صيدال تدويي نرگس 2051 65 آزاد
36 جنتي نژاد فاطمه 12022 66 آزاد
37 عبداله زاده ارپنايي ايمان 3568 65 آزاد
38 مصطفوي راضيه 7863 66 آزاد
39 جعفري اصل محمد رضا 5945 65 آزاد
40 قديمي فرد مدينه 119 66 آزاد
41 محمدي زاده عيسي 1560 62 آزاد
42 خيام زاده عزيز 1408 63 آزاد
43 قادري مسعود 18466 61 آزاد
44 رضايي تاري محمد رحيم 432 63 آزاد
45 چوپاني حميد رضا 617 61 آزاد
46 خالدي صالح پور ليلا 1621 64 آزاد
47 احمدي ايمان 1194 65 آزاد
48 قاسمي روح اله 1 58 آزاد
49 گره بند قاسم 98 64 آزاد
50 مهدوي درونکلا فاطمه 579 67 آزاد
51 چعب مصطفي 175 64 آزاد
52 هاشم زاده رضا 3113 64 آزاد
53 کاظمي بره بي چاست علي 1202 64 آزاد
54 طاهري نسب سعيد 4240316601 67 آزاد
55 شجاعي مريم 24 64 آزاد
56 ياقوتيان زاده نازنين 621 59 آزاد
57 طلائي محبوبه 12444 67 آزاد
58 رسولي قلاتي عبدالحسن 1291 56 آزاد
59 رضانياي فومني ليلا 9514 66 آزاد
60 زرين مجيد 2302 65 آزاد
61 محمودي جواد 6021 65 آزاد
62 زلقي سکينه 643 64 آزاد
63 شيرسوار شهاوند محسن 568 65 آزاد
64 دهقان ياسر 9 61 آزاد
65 ادريسي سمانه 1160 63 آزاد
66 دست پاک مريم 1642 60 آزاد
67 مالکي پور داريوش 134 57 آزاد
68 آذري علي 574 57 آزاد
69 پور افشار علي 1438 62 آزاد
70 نژاد اسدي محسن 7919 65 آزاد
71 مختاري کامبيز 105458 66 آزاد
72 بابايي محمود 2321 65 آزاد
73 کوثري پور عاطفه 1990096727 68 آزاد
74 ملکي پور شادابي محمد ابراهيم 12516 67 آزاد
75 تابع بردبار سميرا 5391 65 آزاد
76 طيب صاحب 1574 66 ايثارگران
77 محمد حسيني امير 5613 67 آزاد
78 صيدالي ايران 985 64 آزاد
79 عسکري الهه 1870088859 69 آزاد
80 صفري عليرضا 560 63 آزاد
81 رحيميان ثابت جهانگير 48 64 آزاد
82 کريميان ندا 1230 62 آزاد
83 اکبر زاده محمد رضا 28 62 آزاد
84 عزيز نيا هديه 189 62 آزاد
85 عباس زاده ثامر فواد 4130 65 آزاد
86 رئوفي مهر حسين 9999999999 52 ايثارگران
87 بيرانوند سعيد رضا 5396 65 ايثارگران
88 تاج حسين 6728 49 ايثارگران
89 پورجلاليان کاظم 15262 48 ايثارگران
90 انصاري عبدالصاحب 640 42 ايثارگران
91 محمدي علي اکبر 2818 47 ايثارگران
92 زهيري عبدالامير 28790 57 ايثارگران
93 حسين زاده روزبه 1830462113 50 ايثارگران
94 خرازي توکل محمد مصطفي 35174 61 ايثارگران
95 اسدزاده علي ضامن 7099 47 ايثارگران
96 بخنوه غلامعباس 217 42 ايثارگران
97 بيران وندي محمد 2309 64 ايثارگران
98 دريانبرد داريوش 1871 49 ايثارگران
99 قلاوند قدرت اله 123 43 ايثارگران
100 علي حيدري مهدي 1990892000 56 ايثارگران

 جدول زمانبندي ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون سال 1391 و مدارک مورد نياز :

از شماره 1 تا 25، دوشنبه ، 25/10/1391
از شماره 26تا 50، سه شنبه ، 26/10/ 1391
از شماره 51تا 75، چهار شنبه ، 27/10/1391
از شماره 76تا 100، پنج شنبه ، 28 /10 /1391
ساعت ثبت نام : 9 صبح تا 12
مکان ثبت نام : کانون وکلاي دادگستري خوزستان . اهواز – کيان آباد ، نبش خيابان دوم غربي ، پلاک 150
مدارک مورد نياز :
1 – اصل و تصوير مصدق تمامي صفحات شناسنامه ، 2سري
2 – اصل و تصوير مصدق پشت و رو کارت ملي ، 2سري
3– اصل و تصوير مصدق دانشنامه ليسانس يا گواهينامه فراغت از تحصيل در رشته حقوق يا فقه و مباني اسلامي ، 2سري
4 – اصل و تصوير مصدق کارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان ، 2 سري
5 – 12قطعه عکس رنگي 4×6 جديد
6 – اصل گواهي ايثارگري ، مخصوص پذيرفته شدگان سهميه ايثارگران