دادآزمون- کانون وکلای بوشهر اسامی 75 نفر را به عنوان پذیرفته شده ی آزمون وکالت 1391 اعلام کرد.

در اطلاعیه ی کانون وکلای بوشهر از پذیرفته شدگان ردیف 55 تا 75 خواسته شده است برای “تعیین تکلیف” به این کانون مراجعه کنند.

با توجه به عنوان اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان، ظاهرا این 20 نفر پذیرفته شده ی “مشروط” هستند، که مشخص نیست قبولی آنها مشروط به چیزی است و باید با مراجعه به کانون وکلای بوشهر چه تکلیفی را تعیین کنند.

کانون وکلای بوشهر در همین اطلاعیه مدارک و ترتیت مراجعه ی پذیرفته شدگان برای ثبت نام را اعلام کرده است.

برای مشاهده ی فهرست اسامی پذیرفته شدگان و همین طور اطلاعیه ثبت نام کانون وکلای بوشهر به ادامه ی نوشته بروید:

 

 

بسمه تعالي

اسامي پذيرفته شدگان قطعي ومشروط آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي دادگستري بوشهر

شماره داوطلبي        نام خانوادگي        نام        رديف
۸۸۶۴۰        دارابي        عادل        ۱
۸۸۸۱۴        حسيني        سيدفرهاد        ۲
۸۸۱۸۸        شفيعي        علي        ۳
۸۸۶۰۸        دارابي        وحيد        ۴
۸۸۱۸۴        حسيني        ابوذر        ۵
۸۷۹۹۵        امجدي        نوريه        ۶
۸۸۳۴۶        پارسائي        حسين        ۷
۸۸۱۶۷        فرشته زاده        داراب        ۸
۸۷۸۸۷        نوع پرست        زهرا        ۹
۸۸۵۶۶        محمدي        رحيم        ۱۰
۸۸۴۶۶        افشون        احمد        ۱۱
۸۸۳۸۸        علمي        حسين        ۱۲
۸۸۲۹۸        شاياني        بابك        ۱۳
۸۸۶۵۱        اسكندري        حامد        ۱۴
۸۸۸۱۱        رحماني        مهدي        ۱۵
۸۸۷۶۸        دشتي        حامد        ۱۶
۸۸۵۴۴        دهقانيان        ابوالقاسم        ۱۷
۸۸۴۲۸        كمالي        عبدالرسول        ۱۸
۸۸۶۰۱        پورقيومي        علي        ۱۹
۸۷۶۰۵        نعمتي پور        زينب        ۲۰
۸۷۷۲۷        غلامي        مهين        ۲۱
۸۸۵۱۶        نيك اقبال        موسي        ۲۲
۸۸۷۴۰        قلندر        محمد        ۲۳
۸۸۴۸۶        ذوالفقاري        فرهاد        ۲۴
۸۸۵۵۴        قزل بيگلو        رحمت الله        ۲۵
۸۸۱۹۶        محمدي منش        مسعود        ۲۶
۸۸۷۰۰        فولادي        علي        ۲۷
۸۷۸۴۱        فتحي        فاطمه        ۲۸
۸۸۳۴۴        ميرفردي        هدايت        ۲۹
۸۸۷۳۴        موسوي        سيدابوالحسن        ۳۰
۸۸۳۳۸        زندي لك        اردوان        ۳۱
۸۷۹۱۴        آريايي روش        عظيمه        ۳۲
۸۷۶۹۲        احمدي        اقدس        ۳۳
۸۸۵۸۹        زكي پور        بهنام        ۳۴
۸۸۱۴۱        عسكري        ايوب        ۳۵
۸۸۰۴۶        قايدي        مريم        ۳۶
۸۸۳۳۳        بخشيان        مرتضي        ۳۷
۸۷۹۳۴        اسدي داليني        سميه         ۳۸
۸۸۲۴۳        جوكار        علي اصغر        ۳۹
۸۸۲۹۳        شاهسوني        سجاد        ۴۰
۸۸۲۴۰        بهرامي        ميثم        ۴۱
۸۷۵۷۲        مهركي        شاداب        ۴۲
۸۸۶۴۸        باقري        حسن        ۴۳
۸۸۰۱۲        آزاده نمين        مريم        ۴۴
۸۸۳۷۷        ارتشي        ابراهيم        ۴۵
۸۸۶۳۵        بيرانوند        سعيد        ۴۶
۸۸۳۸۴        احمدي        صادق        ۴۷
۸۸۶۳۱        بازدرهوا        غلامرضا        ۴۸
۸۸۶۵۶        اكبري        حسين        ۴۹
۸۸۲۳۵        شهرياري        شهريار        ۵۰
۸۸۱۰۷        اكبري پشت پري        محمد        ۵۱
۸۸۱۱۸        شيباني        مجيد        ۵۲
۸۸۲۰۰        خادمي        عليرضا        ۵۳
۸۷۶۵۱        بهروزي        زهرا         ۵۴
۸۸۵۹۸        خلفي        كرامت        ۵۵
۸۷۷۰۳        محمدي        نسترن        ۵۶
۸۸۷۴۱        زيرراهي فرد        جهانگير        ۵۷
۸۸۸۳۰        ربيعي        محمدرضا        ۵۸
۸۸۴۹۲        همداني        محمدحسن        ۵۹
۸۸۱۹۰        رزمجونظرآقا        اسماعيل        ۶۰
۸۸۲۶۱        موسوي        سيدحسين        ۶۱
۸۷۶۵۹        دادگري        رقيه         ۶۲
۸۸۸۵۴        قائمي        سيف اله        ۶۳
۸۸۱۰۲        حيدري        يداله         ۶۴
۸۸۳۸۶        كمالي        حسين        ۶۵
۸۸۲۶۷        قرائتي        حسن        ۶۶
۸۸۱۸۹        رفعت نيا        جواد        ۶۷
۸۸۳۰۴        سعادت نيا        رضا        ۶۸
۸۸۵۷۵        دوريشي        صدرالله        ۶۹
۸۸۴۹۰        محمودزاده        عطا        ۷۰
۸۸۶۱۷        شهرياري        اله كرم        ۷۱
۸۸۷۷۲        جوكار        سعيد        ۷۲
۸۸۷۷۸        بوسم        محسن        ۷۳
۸۸۰۴۱        دهقاني         روشن        ۷۴
۸۷۶۸۴        آزادي         رخساره        ۷۵

از رديف ۵۵لغايت ۷۵ جهت تعيين تكليف خود حداكثر ظرف سه هفته ازتاريخ ۲۶/۱۰/۹۱ به دفتر
كانون وكلا مراجعه نمايند در غيراينصورت كانون وكلا در مقابل شخصي كه در فرصت اعلامي

مراجعه ننموده است هيچگونه مسئوليتي ندارد. هرگونه اعتراض به نتايج اعلام شده ظرف مدت

پنج روز پس از انتشار اسامي پذيرفته شدگان دريكي از نشريات محلي قابل بررسي در اين كانون

ميباشد.

شرايط و زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي دادگستري بوشهر

از پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت اعم از سهميه آزاد و ايثارگران براي تشكيل پرونده و انتخاب محل اشتغال به كارآموزي و وكالت دعوت بعمل مي آيد كه از روز دوشنبه مورخه ۲۶ديماه سال جاري راس ساعت ۵/۸ صبح به ترتيب مقرر در بند ۲ اين آگهي با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به ضوابط اعلام شده قبلي، در كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر واقع در خيابان بهشت صادق روبروي ستاد ديه حضور بهمرسانند ..

بند يك : مدارك لازم جهت ثبت نام

۱ – اصل و كپي برابر اصل شده مدرك تحصيلي دو نسخه .(كساني كه داراي مدرك بالاتر از كارشناسي هستند ارايه مدرك تحصيلي دوره كارشناسي مكفي است )
تبصره ۱ : منظور از مدرك تحصيلي – دانشنامه دوره كارشناسي در رشته حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.
مدرك فارغ التحصيلي پذيرفته شده بايد حداكثر تا تاريخ ۱۹/۸/۹۱ باشد.تبصره ۲ :

۲ – اصل و كپي برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي دو نسخه.
يك نسخه ۳ – اصل و كپي برابر اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم

تبصره
۳ – تاريخ پايان خدمت يا معافيت پذيرفته شده بايد حداكثرتا تاريخ ۱۹/۸/۹۱ باشد.

۴ – اصل و كپي برابر اصل شده گواهي حضور داوطلبانه در جبهه جنگ ، جانبازي، آزادگي و شاهد. (براي ايثارگران)
۵ – شش قطعه عكس۴×۳ با درج مشخصات متقاضي در پشت آن ( عكس پرسنلي براي آقايان با كت و بانوان با رعايت پوشش اسلامي )

۶-واريز هزينه هاي قانوني بحساب شماره ۸۷/۱۴۱۵۱۶۱۹بانك ملت بنام كانون وكلاي دادگستري بوشهر وارائه فيش

بند دو : زمان مراجعه جهت ثبت نام
روز        رديف        تاريخ مراجعه
سه شنبه        يك تا هجدهم        ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
چهارشنبه        نوزدهم تا سي وهفتم        ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
شنبه        سي وهشتم تا پنجاه وشش        ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
يكسنبه        پنجاه وهفت تا هفتادوپنج        ۱۳۹۱/۱۱/۱
تـذكـــر:
الف – متقاضيان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري يا دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند.
ب – بدون همراه داشتن مدارك فوق، ثبت نام و تشكيل پرونده انجام نخواهد شد.
تبصره:
ج- حسب ماده ۱قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶مدت تكميل پرونده قبول شدگان و صدور پروانه كارآموزي شش ماه از تاريخ برگزاري آزمون تعيين گرديده است و بر اين اساس مي بايست تا ۳۰/۲/۹۲ با تكميل پرونده و وصول پاسخ استعلامات، پروانه كارآموزي صادر گردد. لذا عدم مراجعه هر يك از قبولشدگان حداكثر تا پايان ۱۰/۱۱/۹۱ سال ۱۳۹۱ كه سبب عدم تكميل پرونده و عدم دريافت پاسخ استعلامات در موعد مقرر قانوني خواهد شد، موجب انتفاء قبولي بوده و هيچگونه اعتراضي پذيرفته نخواهد شد.
كانون وكلاي دادگستري بوشهر