دادآزمون- کانون وکلای کردستان با انتشار اطلاعیه ای اسامی 35 نفر پذیرفته شده ی عادی و 5 نفر سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت 1391 این کانون را اعلام کرد.

کانون وکلای کردستان همچنین در اطلاعیه ی جداگانه ای مدارک لازم برای ثبت نام و ترتیب مراجعه ی پذیرفته شدگان را اعلام کرد.

برای دیدن فهرست اسامی و اطلاعیه کانون وکلای دادگستری کردستان به ادامه ی نوشته بروید:

آگهی کانون وکلای دادگستری کردستان در خصوص اسامی پذیرفته شدگان در آزمون وکالت

رتبه

نام‌خانوادگي

نام

شماره شناسنامه

رتبه

نام‌خانوادگي

نام

شماره شناسنامه

1

يوسفي

جميل

1728

19

سواري

فواد

17

2

راستي

صباح

824

20

اصلاني

فرهاد

11447

3

زندي

طيب

857

21

خاطري

پرشنگ

1397

4

نديمي

سيران

3830037562

22

شريفي

عرفان

1432

5

معروفي

جمال

3840024765

23

سيفي‌بوشهري

مهران

4322

6

غفاري

محمدرضا

10754

24

مخدومي

عاطفه

3790007110

7

طاعتي

ليلا

63

25

ناصري

حمزه

6246

8

الهامي

ابراهيم

1510

26

زندكريمي

روناك

6927

9

قادري

فرانك

2491

27

معزي

كمال

10

10

رضايي

دنيا

224

28

كرمي

حداد

11

11

ميرزايي

فريبرز

280

29

رحماني

علي

1592

12

اديبي

احمد

3720159477

30

رجبي

مرصاد

1241

13

يوسفي

صلاح

3720865649

31

توحيدي

طاهر

1340

14

كمانگر

حميد

36

32

محمدي

خالد

70

15

غلامي

توفيق

437

33

مبتدي

شتاو

209

16

ثقفي

محمدباقر

322

34

محمدي

فاطمه

3035

17

نيري

مسعود

1276

35

سبزواري جوزاني

ساغر

16723

18

تيموري

خديجه

1765

36

_____

_____

_____

قبول شدگان سهميه

1

خسروي

جعفر

1

4

مخلص

فرياد

102

2

شهبازياني گرگاني

فاطمه

4383

5

صالحي

حميد

15

3

مرادي

ابراهيم

1392

6

_____

_____

_____

آگهی کانون وکلای دادگستری کردستان در خصوص مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان در آزمون وکالت

پيرو اعلام اسامي و رتبه شركت كنندگان در آزمون ورودي داوطلبان كارآموزي وكالت در سال 1391 از ناحيه سازمان سنجش ، با تصويب هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كردستان و رعايت مصوبه اتحاديه در خصوص نحوه محاسبه معادل [ معدل ] و اعمال سهميه افراد مشروحه ذيل جهت كارآموزي مورد پذيرش قرارگرفته مقرر است تا تاريخ 21/10/91 از ساعت 8 لغايت 12 با در دست داشتن مدارك زير :

1-      ارائه تصوير مصدق دانشنامه تحصيلي  3 سري

2-      ارائه تصوير مصدق تمام صفحات شناسنامه خود و افراد تحت تكفل 3 سري

3-      ارائه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر ( مراجعه به كانون )

4-      ارائه گواهي سوء پيشينه كيفري ( مراجعه به كانون )

5-      ارائه تصوير مصدق كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان

6-      ارائه تصوير مصدق كارت ملي 3 سري

7-      ارائه گواهي استفاده از سهميه ايثارگران ، خانواده شهدا و جانبازان از مراجع ذيربط ( سهميه )

8-      ارائه 12 قطعه عكس 4×3 و دو قطعه عكس 4×6 رنگي زمينه سفيد

به كانون وكلاي دادگستري كردستان واقع در سنندج ، بلوار شبلي ، بالاتر از ميدان امام شافعي ، روبروي بانك رفاه پلاك 152 مراجعه و ضمن تعيين محل اشتغال كارآموزي نسبت به تكميل پرونده خود اقدام نمايند .

تذكرات :

1-      در صورت عدم مراجعه تا پايان وقت اداري  21/10/91  ، تعيين محل اشتغال بر اساس رتبه انتخابي كارآموز و نهايتاً تصويب كانون وكلاء خواهد بود .

2-      در صورت عدم مراجعه تا پايان وقت اداري   21/1/92 قبولي پذيرفته شدگان كان‌لم‌يكن تلقي و از افراد ذخيره ثبت نام خواهد شد .

3-      كساني كه نسبت به نتيجه آزمون اعتراض دارند ظرف مدت 5 روز از زمان اعلام نتايج اعتراض خود را در فرم مخصوص موجود در كانون تهيه و تسليم نمايند تا جهت رسيدگي به سازمان سنجش و آموزش كشور ارسال شود . پس از پايان مهلت به اعتراضات وارده رسيدگي و نتيجه به ذينفع اعلام خواهد شد .