دادآزمون- کانون وکلای دادگستری اردبیل اسامی 22 نفر سهمیه عادی و 3 نفر سهمیه ایثارگران را به عنوان قبول شدگان نهایی این کانون در آزمون وکالت 1391 اعلام کرد.

برای دیدن فهرست اسامی به ادامه نوشته بروید:
اسامي پذيرفته شدگان سهميه آزاد و ايثارگري آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۹۱ كانون وكلاي دادگستري اردبيل به شرح ذيل مي باشد :
رتبه – نام و نام خانوادگي—————– نام پدر—شماره داوطلب —–شماره شناسنامه—تاريخ تولد–سهميه
۱.—مهدي رحيمي نسب—————–بهرام———۸۶۸۵۶————۲۲——————–۶۱——–آزاد
۲.—علي دشتي————————-خانقلي——-۸۶۸۵۷———–۲۴——————–۶۷——–آزاد
۳.—هاجرعباسي اصل——————–نوروز———۸۶۷۰۸————۱۲۳۷۰—————۶۷——–آزاد
۴.—عليرضا بابائي بارزل——————-اكبر———-۸۷۲۰۲————۶۳۰۸—————-۶۷——–آزاد
۵.—خديجه ممي زاده نيري—————-فرمان——-۸۶۶۷۴————۴۸۳۴—————-۴۹——–آزاد
۶—.جليل صادق—————————–التفات—–۸۶۹۷۶————۲۱۰—————–۶۲——–آزاد
۷—.محسن افشاري كرد قوجه بگلو——-آقاخان——۸۷۰۴۸————-۵۹۶—————–۵۸——–آزاد
۸.—مرتضي زيني————————–طاهر——-۸۷۱۷۳————-۳۹۸۲—————-۶۴——–آزاد
۹.—زهرا نوري——————————نوروز——-۸۶۷۴۰————-۱۱۹۰۷۸————-۶۰——–آزاد
۱۰.-شهرام اژدري—————————بالا———۸۷۲۰۵————-۶۶۷۸—————-۶۵——–آزاد
۱۱.-مقصود موسوي———————–ميرعسگر—۸۶۹۴۸————-۱۵۵—————–۶۴———آزاد
۱۲.-امين رفيع زاده ——————-شمس الدين—-۸۷۱۷۵————-۴۰۶۱—————-۶۵——–آزاد
۱۳.-نعمت نوروزي ساري نصيرلو————بايرام——۸۶۹۲۴————–۱۰۴—————–۶۶——–آزاد
۱۴.-مظاهر زرين جامه رز—————–اللهويردي—-۸۶۸۱۹—————۵——————-۶۴——–آزاد
۱۵.-يعقوب كياني جلودار——————–تهران—–۸۶۸۳۲—————۱۰——————۶۴——–آزاد
۱۶.-يوسف نجف پور ———————–نعمت——۸۷۱۴۰————–۲۰۳۲—————-۶۳——–آزاد
۱۷.-اصغر جدي دميرچي خرابه سي——-كرامت—–۸۶۹۱۱—————۸۸——————۶۵———آزاد
۱۸.-نيما سكوتي علي بابالو———–شاه اوغلان—۸۷۲۲۳————–۹۱۵۱—————-۶۶——–آزاد
۱۹.-افشار زارعي دگرماندرق———–مصطفي——۸۶۸۹۵————–۶۵——————۶۶———آزاد
۲۰.-اميد اسديان سلطان آباد————لطفعلي—–۸۷۱۸۰————–۴۷۱۶—————۶۶———آزاد
۲۱.-محسن معزز تقي ديزج—————علي——-۸۷۲۳۴————–۱۰۵۴۸————–۶۶———آزاد
۲۲.-حسن اخوان————————–رشيد——۸۷۰۴۹—————۶۰۵—————-۵۸———آزاد
سهميه ايثارگري
۱.-رضا وثوقي ————————-عبدالمحمد—-۸۶۸۷۵—————۳۸—————–۴۶———ايثارگري
۲.-عليرضا صديفي—————–محمد رسول—–۸۶۹۴۳—————۱۴۸—————-۵۸———ايثارگري
۳.-الهام محمد پور———————-ايرج———-۸۶۷۶۱—————۱۴۵۰۱۸۸۰۷۹——-۶۸———ايثارگري
پذيرفته شدگان بايستي با همراه داشتن اصل مدارك ارسالي خود در فرم ثبت نام از تاريخ ۱/۱۱/۹۱ لغايت ۳/۱۱/۹۱ از ساعت ۳۰/۸ الي ۱۴ به كانون وكلاي دادگستري اردبيل به نشاني:
اردبيل، مجتمع ادارت، شهرك كارشناسان، كانون وكلاي دادگستري اردبيل جهت ثبت نام مراجعه نمايند
مهلت اعتراض به نتايج ظرف۵روز از تاريخ اعلام نتايج (۱۹/۱۰/۹۱ )ميباشد