دادآزمون- کانون وکلای دادگستری لرستان اسامی 50 نفر پذیرفته شدگان نهایی این کانون در آزمون وکالت 1391 را اعلام کرد. در این اطلاعیه همچنین از این افراد خواسته شده است از تاریخ  1/11/1391 تا 10/11/1391 برای ثبت نام به این کانون مراجعه کنند.

برای دیدن فهرست اسامی به ادامه ی نوشته بروید:

بسمه تعالی

فهرست پذیرفته شدگان کارآموزی وکالت سال 1391 کانون وکلای دادگستری استان لرستان

ردیف داوطلب           نام خانوادگی                     نام                      شماره شناسنامه

1-    90496                 احمدوند                           وحید                   4210025100

2-    90367                علی پور                           محسن                  4976

3-    89641                هداوندی                           فهیمه                   3246

4-    90342                غلامی                             سعید                    3349

5-    90357                مرادیان                            اصغر                   4182

6-    89706                میرحسینی                        سارا                     8743

7-    90379                عزیزپور                          محمد                    5990

8-    90274               فرضی پور                        احد                      1648    

9-    90137               رحمانی حیدرآبادی              هادی                     57

10-89858      سبزواری                        احمد                      10

11-89526     خدرتبار                           صفورا                   674

12-89539     محسنی                            پری گل                 821

13-90295     صادقی                            هومن                    1983

14-89413     شاکرمی                           اکرم                      47

15-89702     ولیان                              محدثه                    8619

16-90265     سپهوندی                          مسعود                  4854

17-90335    اکبری                               ایرج                     3073

18-90057    کرمی پور                          فرامرز                   284

19-89606    احمدی                              نسیم                     2109

20-89407    دانای طوسی                      عذرا                      33

21-90370    زاهدی                              روح الله                 5089

22-89976    محمدی گراوندی                  همایون                  102

23-89779    کیانی                               حدیث                     4120007162

24-89746    رحمتی                             خدیجه                    18607       

25-89953    بهروزیان فر                      امیرحسین               70

26-89552    کشوری                             زینب                    996     

27-90299    ولی خانی چگنی                 رضا                       2134

28-90124    والی زاده                         داریوش                   512

29-90246    حسنوند                           سجاد                      1281

30-90061    صباحی فر                       سالار                       289

31-89997    عیسی پور                       رسول                      141

32-90062    هراتی                            جهانگیر                    291

33-89701    قوامی مقام                      فرزانه                       8609

34-89724    گودرزی                         نسیم                         10579

35-90409    آزادبخت                         عباس                       9499

36-90023    گودرزی                         حمید                        190

37-89672    قاسمی                           مریم                         5718

38-90283    نورمحمدی                      سجاد                        1763

39-89985    ملکشاهی                        جواد                        117

40-90277    کرمی طلایی                     سجاد                       1673

41-89432    عباسعلی خمه                   خدیجه                      80

42-90399    بساطی گله دار                  مسلم                       8157

43-90398    رحمتی                           احسان                     7871

44-89819    حیدری                          علی                        1

45-90261    شاکرمی گندابه                 رضا                        1374

46-90441    قاسمی                          حسین                      33431

47-90214    مرادی                          ابوالقاسم                   1004

48-89979    عبدالهی                        ابوالحسن                  105

49-90179    فرخشاهی                      مریدعلی                   751

50-90453    گودرزی                        محمد                       58196

زمان ثبت نام 1/11/1391لغایت 10/11/1391

مدارک مورد نیاز ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد گردید