جرم مزاحمت تلفنی ومجازاتهای قانونی

اصلانی در گفت و گو با باشگاه خبردرباره مزاحمت تلفنی، اظهار داشت: یکی از جرایمی که مقنن برای آن مجازات تعیین نموده، مزاحمت تلفنی است، شاکی در این گونه جرایم بایستی دلایل طرح شکایت خود که همان اعلام شماره تلفن‌های تماس مشتکی‌عنه با تلفن منزل، محل کار و یا تلفن همراه و یا متن پیامک‌های ارسالی حاوی تهدید و مزاحمت را می‌باشد به دادسرا اعلام کند.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در پاره‌ای از موارد هم شاکی صدای ضبط شده مشتکی‌عنه که در تلفن همراه یا منزل وی موجود است را به دادسرا ارائه می‌دهد.

وی گفت: نتیجه‌گیری اینکه از دلایل اثبات اتهام مزاحمت تلفنی، بدوا اقرار متهم و در سایر موارد قرائن و عباراتی از جمله شماره‌های متعلق، مشتکی‌عنه، متن پیامک‌های ارسالی منتسب به متهم و یا صدای ضبط شده مشتکی‌عنه و در آخر، استماع تهدید مشتکی‌عنه از سوی شهودی است که در زمان مکالمه صدای مشتکی‌عنه را که حاوی مزاحمت است شنیده باشد.

اصلانی تصریح کرد: قانونگذار مجازات افرادی که ایجاد مزاحمت تلفنی کند را مطابق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات(تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس مخابرات مصوب ۱۳۵۰ که نتیجه قطع تلفن است) به تحمل حبس از یک تا ۶ ماه تعیین شده است.

وی افزود: همچنین چنانچه مزاحمت تلفنی فوق همراه با تهدید و یا فحاشی باشد بنا به مجازات‌های مقرر در سایر مواد قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات خواهد شد.

این حقوقدان با اشاره به مزاحمت خیابانی اذعان داشت: مرتکب این جرم بنا به اشکال متفاوت ایجاد مزاحمت برای بانوان، اطفال و یا حتی آقایان می‌کند.

اصلانی گفت: مهمترین دلیل ارتکاب بزه یاد شده، پس از اعلام شکایت و یا اتفاق حادث شده، گزارش ضابطین( مأموران انتظامی) و یا سایر ضابطین و همچنین شهادت شهود حاضر و ناظر در صحنه جرم است که در صورت اثبات طبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی که به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اشخاصی که مورد تعرض مزاحمین خیابان قرار می‌گیرند می‌توانند با تماس با نیروی انتظامی و یا مراجعه به دادسرای محل وقوع بزه طرح شکایت کنند.

----------------------------- ?> ------------------------------------------------------