آشنایی با گروه آموزشی

1

محمد جوان رتبه ۲۰وکالت ورتبه ۵ آزمون کشوری تصدی منصب قضا

آشنایی من با گروه آموزشی حسن زاده به کلاسها ی توجیهی سال ۹۰ بر میگردد -از آن زمان تا کنون شکل , امکانات و تعداد دانشپذیران گروه تغییرات زیادی کرده است .

اما همچنان نکته مهم و جذب کننده این است که گروه سبک خود را حفظ کرده است. تفکر وسبک زندگی دانشپذیررابا تلاش دلسوزانه و آموزش مفهومی حقوق طی دوره بلند مدت آموزشی تغییر می دهد . که رمز موفقیت داوطلبان در آزمونهای وکالت و قضاوت  بوده است . با شرکت در کلاسهای توجیهی که به صورت رایگان قبل از شروع رسمی کلاسها برگزار می شود شما را به یک انتخاب آگاهانه می رساند.

 ۰۵۱۳-۷۵۲۵۷۵۶

۰۹۱۵۵۶۸۰۲۷۲

۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵

آدرس : مشهد بلوار شفا بین شفا ۲۲ و ۲۴ ساختمان دادآفرین طبقه ۲ واحد ۵