آشنایی با گروه آموزشی

rahimi

احمد رحیمی، رتبه ی ۶۷ سال ۱۳۸۹

اول که به من گفتند در کلاس های آموزشی شرکت کنم، با خودم گفتم که می خواهند پول بگیرند و به اصطلاح درستمان کنند اما بعدا متوجه شدم که با چه گروهی آشنا شدم و همیشه ممنون آقای حسن زاده هستم.

 ۰۵۱۳-۷۵۲۵۷۵۶

۰۹۱۵۵۶۸۰۲۷۲

۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵

آدرس : مشهد بلوار شفا بین شفا ۲۲ و ۲۴ ساختمان دادآفرین طبقه ۲ واحد ۵