آشنایی با گروه آموزشی

بسمه تعالی

سال ۹۰ بودکه یکی از دوستان حضور در دوره آمادگی آزمون وکالت رو به من
پیشنهادداد ولی من توجهی نکردم و فکر میکردم با تلاش فراوان ! و به
تنهایی ! میتونم در آزمون قبول بشم (زهی خیال باطل!).دوستم قبول شد ولی
من نتونستم رتبه ای بهتر ازپانصد کسب کنم.
باشروع دوره جدید ، این بار پیشنهاد دوستم رو قبول کردم و درهمان جلسه
اول متوجه شدم که عالم حقوق بسیار متفاوت است باآنچه تابه حال خواندم
مخصوصا برای من که دانشجوی پیام نور بودم!
کلاس ها با برنامه ریزی و انسجام خاصی تازمان برگزاری آزمون وکالت ادمه
پیدا کرد .نکته جالب توجه در تدریس این گروه،آموزش به روش مفهومی در کنار
توجه به نکات تستی است ،که علاوه بر آمادگی برای آزمون ،فرد رابرای «بهره
گیری از علم حقوق» آماده می کند.
در کنار این روش آموزشی ، صمیمیت در کنار رقابت در بین دانشجویان، همچنین
ایجاد انگیزه و روحیه دادن تاآخرین لحظه (حتی صبح روز آزمون)، برگزاری
آزمونهای مرحله ای و پیگیری نتایج فرد- فرد دانشجویان توسط اساتید ازدیگر
مواردی است که تاثیر فراوانی در کسب بهترین نتیجه برای داوطلب دارد
سرانجام توانستم با توکل بر خداوند وباکمک اساتید بزرگوار آقایان حسن
زاده ،محمدی و حسینی رتبه ۶۲ آزمون وکالت و ۳۵۱ آزمون قضاوت رو کسب کنم.
اسماعیل ابراهیمی

 ۰۵۱۳-۷۵۲۵۷۵۶

۰۹۱۵۵۶۸۰۲۷۲

۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵

آدرس : مشهد بلوار شفا بین شفا ۲۲ و ۲۴ ساختمان دادآفرین طبقه ۲ واحد ۵