آشنایی با گروه آموزشی

بسمه تعالی

روح الله جعفری رتبه ۲۵  وکالت ۹۳کانون خراسان

واقعیت امر اینکه تعریف کردن یک عامل برای رسیدن به موفقیت کاری دشوار است. زیرا در رسیدن به موفقیت بعد از توکل بر خدا ،عوامل مهمی چون اساتید دلسوز –پشتکار فراوان- حمایت خانواده ودوستان و……… نقش مهمی دارند. اما به عنوان یکی از مهمترین عوامل همراه شدن با اساتید دلسوز و مشورت با کسانی که خود در آزمون وکالت موفق شده اند نقش به سزایی در گام برداشتن به سمت موفقیت دارد.

لذا توصیه من به دوستانم برای موفقیت در آزمون وکالت، همراه شدن با گروهی دلسوز و موفق است که هدف و دغدغه ایشان خدمت به همنوعان خود برای نیل به آرمانهای دانشجویان ، در با سواد شدن ودر نتیجه قبولی در آزمونهای حقوقی است.

 ۰۵۱۳-۷۵۲۵۷۵۶

۰۹۱۵۵۶۸۰۲۷۲

۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵

آدرس : مشهد بلوار شفا بین شفا ۲۲ و ۲۴ ساختمان دادآفرین طبقه ۲ واحد ۵

                                                                          ومن الله توفیق