وکیل‌مدافع محسن مرتضوی از ارسال پرونده موکلش به شعبه هم‌عرض خبر داد.

اکبر مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد برگزاری اولین جلسه دادگاه موکلش در شعبه هم‌عرض، گفت: پس از صدور رای از سوی شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی پرونده را به شعبه هم عرض ارسال کرد.

وی ادامه داد: صبح امروز اولین جلسه داگاه رسیدگی به پرونده موکلم در شعبه ۴ دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی عبداللهی برگزار شد.

وی گفت: با توجه به نظر پزشکی قانونی در رابطه با قصاص چشم متهم، اعتراض کردیم و پرونده برای بررسی به کمیسیون عالی پزشکی قانونی ارجاع شد.

وکیل‌مدافع این قربانی اسیدپاشی خاطرنشان کرد: پیش از برگزاری جلسه دادگاه امروز، دو جلسه در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری برگزار شده بود که دادگاه علاوه بر قصاص متهم را به پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان دیه محکوم کرد، اما با توجه به شرایط مالی متهم، وی نمی‌تواند دیه را پرداخت کند، در حالی که موکلم از لحاظ مالی در مضیقه قرار دارد.

بر اساس این گزارش، فروردین سال ۹۱ محسن مرتضوی قربانی اسیدپاشی از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید مورد حمله قرار گرفت. جلسه اول رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی و جزایی شهید قدوسی به ریاست قاضی علوی برگزار شد که قاضی به دلیل عدم صلاحیت دادگاه عمومی و درخواست قصاص شاکی،‌ پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داد.

پرونده در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال ۹۲ تشکیل جلسه داد. پس از صدور رای از سوی شعبه رسیدگی‌کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان دیه محکوم شد.