دادآزمون
آخرین اخبار
theme

خانه » مقالات و تحلیل های حقوقی » آسیب شناسی آموزش و پژوهش جرمشناسی در ایران

آسیب شناسی آموزش و پژوهش جرمشناسی در ایران

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی 
دکتر حسین غلامی 

 

جهت دانلود کلیک کنید…

چکیده
جرم شناسی به عنوان یک رشته تخ ّ ص صی که موضوع آن مشاهده و مطالع ه
علمی علل ارتکاب جرم است ، قدمتی بیش از صد سال دارد. جرم شناسی و
رشته های مرتبط با آن مانند جامع هشناسی جنایی, روان شناسی جنایی و
بزهکاری اطفال در ایران ، بیش از نیم سده است که در برنامه های آموزشی
دانشکده های حقوق , دانشگاه پلیس و نیز در برنامه های درسی دانشکد ه های
علوم اجتماعی با عنوانهای جامعه شناسی انحراف , آسیب شناسی اجتماعی و
حتی با خود عنوان جر م شناسی گنجانده شده , تدریس و تحقیق می شود، ولی
به رغم این قدمت ، جنب ه نظری  کاربردی این رشته به لحاظ مشکلات مربوط
به آموزش و پژوهش آن، گسترش شایسته را در جامعه ما نیافته است.

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق

   افتخار آفرینان در آزمون وکالت 96

    

   خبر رسان تلگرامی

    

   زمان شما تا شروع آزمون؟

   !

   کارنامه افتخار آفرینان آزمون وکالت 94

    

   آخرین اخبار و اطلاعیه های حقوقی در تلگرام شما…

    

   آزمون اینترنتی

    

   مصاحبه با افتخار آفرینان گروه آموزشی

    

   محاسبه درصد

        

   ©

   هشدار حقوق مولف:

   باز نشر مطالب سایت دادآزمون

   فقط با ذکر منبع با عنوان « دادآزمون » و

   لینک به نشانی www.dadazmoon.ir

   مجاز می باشد