نتایج افتخارآمیز دانشپذیران موسسه آموزش عالی آزاد  فناوران توس با همکاری گروه آموزشی حسن زاده
در آزمون وکالت ۹۴
 (در حال بروزرسانی) 
افتخار آفرینان گروه آموزشی و موسسه منظم آموزش عالی آزاد فناوران توس 

 رتبه۱ و ۲ اختبار 

 رتبه های ۲ و۳و۵ کانون خراسان 

رتبه ۵ کانون کرمان 

————————————————————————–

آقای مجید صارمی  رتبه ۲  (کانون خراسان)
 

 

آقای محسن شاه حسینی   رتبه ۳  (کانون خراسان)

سرکار خانم آزاده شوقی رتبه ۵ (کانون خراسان)
 

 

سرکار خانم توان پور رتبه ۵(کانون کرمان)
 

 

آقای علی حیدریان  رتبه ۶ (کانون خراسان)
 

آقای حسن خضرایی رتبه ۹(کانون خراسان)
 

سرکار خانم کلالی  رتبه ۱۰ (کانون خراسان)

سرکار خانم حج گذاری رتبه ۱۱(کانون خراسان)

سرکار خانم پری اسماعیلی رتبه ۱۲ (کانون خراسان)

سرکار خانم جلالی رتبه ۱۳(کانون خراسان)
 

آقای صمد محمدپور  رتبه ۱۴ (کانون خراسان)

سرکار خانم میرزادوستی رتبه ۱۵(کانون خراسان)
 

آقای رضا طالبی  رتبه ۱۶ (کانون خراسان)

سرکار خانم برهانی رتبه ۱۷(کانون خراسان)
 

سرکار خانم حسینی رتبه ۲۱(کانون خراسان)

سرکار خانم حبیب زاده رتبه ۲۳(کانون خراسان)
 

سرکار خانم اسماعیل پور رتبه ۲۷ (کانون خراسان)
 

آقای ابوالفضل قریشی  رتبه ۲۹(کانون خراسان) 

سرکار خانم رادوی رتبه ۳۲(کانون خراسان)
 

آقای علی اصغر امیران رتبه ۳۴(کانون خراسان) 
 

سرکار خانم لعل فام رتبه ۳۸ (کانون خراسان)

آقای سعید تکری رتبه ۴۵(کانون خراسان)
 

آقای محمد سعادتیان رتبه ۵۰ (کانون خراسان)
 

سرکار خانم اسدالهی  رتبه ۵۴ (کانون خراسان)

سرکار خانم فرهمند رتبه ۵۵ (کانون خراسان)

آقای سعید اسماعیلی رتبه  57 (کانون مرکز)

آقای حامد تقدیمی رتبه ۶۰(کانون خراسان)

سرکار خانم ثمره رتبه ۶۱(کانون خراسان)

آقای حمید جهانگیری رتبه ۶۲(کانون خراسان)

رتبه های۲,۳,۵و ۶ و ۹ و۱۰ و ۱۱ و۱۲و۱۳ و۱۴ و۱۵ و۱۶و ۱۷ و ۲۱  و۲۳ و۲۷ و 29 و 32 و۳۴ و ۳۸ و ۴۵  و۵۰ و۵۴ و۵۵ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ کانون خراسان

و رتبه های ۱۰ و ۲۶ و ۲۹ و ۲۸ کانون زنجان 

ورتبه های ۳۵۲ و ۲۹۹و۳۲۳ و۳۲۹ و۳۶۲و۴۶۲ و۶۶۵ و۶۸۲و۷۳۸مرکزو..

 

آخرین اخبار حقوقی٬ آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور٬ آزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵٬آزمون قضاوت٬ آزمون وکالت٬تکمیل ظرفیت٬ دوره آمادگی قضاوت٬ دوره آمادگی قضاوت ۹۵٬ دوره آمادگی وکالت٬ دوره آمادگی وکالت ۹۵٬ سردفتری٬قانون مجازات اسلامی٬قضاوت ۹۵٬ کارشناسی ارشد٬کانون٬ کانون مرکز٬ کانون وکلا٬ کلاس آمادگی آزمون قضاوت٬ کلاس آمادگی آزمون وکالت٬ کلاس آمادگی وکالت ۹۵٬ کلاسهای آمادگی وکالت٬مرجع حقوقی٬ منابع آزمون سردفتری٬ منابع آزمون قضاوت٬ منابع آزمون قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون وکالت٬ منابع آزمون وکالت ۹۵٬ نظام وظیفه٬وکالت٬ وکالت ۹۵