بررسی فروش و انتقال زندان های قدیمی در کمیسیون قضایی مجلس

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی فروش و انتقال زندان های قدیمی به خارج از شهر در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایرنا، محمدعلی اسفنانی عصردوشنبه درباره نشست کمیسیون متبوعش افزود: معاونت حقوقی قوه قضاییه، رئیس سازمان زندان ها، مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی، پزشکی قانونی و ثبت اسناد و احوال در این نشست حضور داشتند که فروش و انتقال زندان های قدیمی در شهرها به خارج از شهر و تغییر وضعیت آنها مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وی، برهمین اساس زمانی که این زندان فروش می رود از محل فروش آنها در همان استان زندان هایی ساخته شود.
وی درباره ادامه نشست کمیسیون متبوعش اظهارداشت: همچنین سالانه باید ۵۰۰ نفر قاضی برای سیستم قضایی در نظر گرفته می شد که قوه قضاییه اعلام کرد به تناسب هر قاضی سه نفر کارمند نیاز است که این مهم نیز مورد بررسی قرار گرفت.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآورشد: واگذاری موضوعات تخلفی ازسیستم قضایی به سازمان تعزیرات حکومتی، از دیگر موضوعات بود که براساس آن باید موضوع تخلفات، فهرست و آنچه که مورد تایید قوه قضاییه است، احصا شود تا صلاحیت رسیدگی تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شود.
اسفنانی با یادآوری بررسی مشکلات پزشکی قانونی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: با توجه به اینکه جاذبه کار در پزشکی قانونی پایین است و باید پزشکان در این حوزه متخصص باشند لذا رئیس سازمان پزشکی قانونی متقضی بود تا تعدادی سهمیه در پذیرش سالانه وزارت بهداشت لحاظ شود تا این افراد با تعهد خدمت ۱۰ ساله در پزشک قانونی فعالیت کنند که این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما تصویب آن به جلسه بعدی موکول شد.